Privacyverklaring

Okey Assurantiën, gevestigd aan de Jacoba van Beierenweg 84, 2215 KZ Voorhout en Zeemanlaan 39, 2313 SW Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28073874 en bij de AFM onder nummer 12010040, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

 

 www.okeyassurantien.nl   info@okeyassurantien.nl
   
 Okey Voorhout  Okey Leiden
 Jacoba van Beierenweg 84  Zeemanlaan 39
 2215 KZ  Voorhout  2313 SW  Leiden
 Tel: 0252-233153  Tel: 071-5136612

 

Ter uitvoering van onze taken als financieel adviseur en het voldoen aan de verschillende wetgeving zoals de Wet financieel toezicht (Wft), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) verzamelen wij persoonsgegevens.

 

Voor financiële instellingen zijn wij verplicht om de identiteit van onze cliënten vast te stellen. Deze identificatie vindt plaats om ongebruikelijke transacties te kunnen melden.

 

Verder verzamelen wij de benodigde gegevens voor het uitvoeren van onze taak als financieel adviseur. Hierbij gaat het om NAW gegevens, contactgegevens, gezinssituatie, inkomensgegevens, woonsituatie.

 

Okey Assurantiën verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Okey Assurantiën blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Okey Assurantiën bewaart de gegevens gedurende de looptijd van de afgesloten producten en/of zolang dit wettelijk verplicht is.

 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Onze systemen zijn alleen toegankelijk met geheime gebruikersnamen en wachtwoorden en zijn beveiligd d.m.v. antivirus- en firewallsoftware.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op overdragen van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking en recht op bezwaar.

 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Gegevens zijn altijd van u afkomstig. Indien gegevens afkomstig zijn van andere organisaties of bronnen dan wordt u hierover geïnformeerd.

Contact

Okey Leiden
Zeemanlaan 39
2313 SW Leiden
Tel:  071-5136612
Routebeschrijving

Okey Voorhout
Jacoba van Beierenweg 84
2215 KZ Voorhout
Tel:  0252-233153
Routebeschrijving