Tips & adviezen

Financiële planning: uw toekomst goed geregeld!

Financiële planning: uw toekomst goed geregeld!

Natuurlijk is geld belangrijk in uw leven. Geld is immers het middel waarmee u uw doelen kunt realiseren! Maar geld is meestal niet het werkelijke doel van uw leven. Uit gesprekken met onze cliënten blijkt vaak dat er andere toekomstdoelen zijn. Voor de één is dat eerder kunnen stoppen met werken, wonen in een fijn huis of zorgen voor zijn of haar naasten. En voor een ander zit dat in het maken van die mooie wereldreis, of niet afhankelijk worden in de situatie dat de gezondheid achteruit gaat. Zo denken veel mensen nu al na over toekomstige aanpassingen van hun eigen woning of het gezamenlijk kopen van een zorgwoning. Conclusie: een goed planningsadvies gaat niet alleen over geld. 

Afbeelding: FFPGrip houden op uw vermogen

Enerzijds wilt u de beslissingsbevoegdheid over uw vermogen houden. Anderzijds kunt u nu al zorgen dat uw wensen te realiseren zijn als er iets met u gebeurt. Met een goed financieel plan kunt u mogelijk invloed uitoefenen op de toekomstige erfbelasting die uw erven bij uw overlijden moeten betalen, of worden oplossingen geboden voor de situatie dat u door onvoorziene omstandigheden zelf geen beslissingen meer kunt nemen.
 

Testamenten: vermogensoverdracht bij leven en/of overlijden

Met een goed testament bepaalt u wie uw erfgenamen zijn en kunt u invloed uitoefenen op de hoogte van de toekomstige erfbelasting. Tevens kunt u bepalen of en wanneer een erfdeel kan worden opgeroepen, bijvoorbeeld bij opname in een zorginstelling. Hiermee kunt u mogelijk voorkomen dat het vermogen krimpt. Omdat wij zicht hebben op uw gehele financiële situatie - zowel privé als zakelijk - en uw wensen kennen, zijn wij uw ideale gesprekspartner om in samenspraak met een notaris te zorgen dat testamenten, waaronder ook levenstestamenten, aansluiten op uw wensen.
 

De voordelen van een goed financieel plan

Met een goed financieel plan staat u sterk. Het plan helpt u de regie te voeren over uw leven, zowel privé als zakelijk. Met financiële planning bereidt u zich voor op de (nabije) toekomst. De voordelen van een persoonlijk financieel plan zijn: 

Helder totaalbeeld 
Het plan geeft een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden, en risico's zoals arbeidsongeschiktheid. Wij helpen u grip te houden op uw leven in goede tijden, maar ook als het tegen zit.


Inzicht
Een goed persoonlijk financieel plan - één van de onderdelen van financiële planning - biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. Het plan maakt duidelijk wat u goed heeft geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. De financieel planner adviseert u over concrete mogelijkheden om uw wensen en ambities te realiseren.


Uw toekomst goed geregeld
Wat geeft een beter gevoel dan dat u weet dat u over uw toekomst heeft nagedacht? Toekomstplanning geef naast inzicht ook rust.


 

Uw financieel planner

Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk is een objectieve professional die maar één belang vooropstelt: uw belang en indien van toepassing, dat van uw partner. In een persoonlijk adviestraject helpt hij u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie nu en in de toekomst. Dit leidt tot een persoonlijk financieel plan dat uitgaat van úw wensen en mogelijkheden. Zo weet u zeker dat u geen kansen mist of risico’s over het hoofd ziet.

 

Als gecertificeerd financieel planners kunnen wij u inzicht geven in uw financiële situatie. Met meer dan 20 jaar ervaring krijgt u altijd persoonlijk, gericht advies. Maak nu een afspraak. U bent van harte welkom in één van ons kantoren.

 


 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht