Uw toekomst goed geregeld

Een goed planningsadvies gaat niet alleen over geld. Natuurlijk is geld belangrijk in uw leven. Geld is immers het middel waarmee je je doelen kunt realiseren! Maar geld is meestal niet het werkelijke doel van uw leven. Uit gesprekken met onze cliënten blijkt vaak dat er andere toekomstdoelen zijn.

 

Voor de een zit dat in eerder kunnen stoppen met werken, het kunnen wonen in een fijn huis of zorgen voor uw naasten. En voor een ander zit dat in het maken van die mooie wereldreis, of niet afhankelijk worden in de situatie dat de gezondheid achteruit gaat. Zo denken veel mensen nu al na over toekomstige aanpassingen van hun eigen woning of het gezamenlijk kopen van een zorgwoning.

 

Grip houden op uw vermogen

U wilt aan de ene kant de beslissingsbevoegdheid houden over uw vermogen, aan de andere kant kunt u nu al zorgen dat uw wensen ook gerealiseerd kunnen worden als er iets met u gebeurt.

 

Met een goed financieel plan kunt u mogelijk invloed uitoefenen op de toekomstige erfbelasting die uw erven bij uw overlijden moeten betalen, of worden oplossingen geboden voor de situatie dat u geen beslissingen meer kunt nemen door onvoorziene omstandigheden.

 

Testamenten: vermogensoverdracht bij leven en/of overlijden

Met een goed testament bepaalt u wie uw erfgenamen zijn en kunt u invloed uitoefenen op de hoogte van de toekomstige erfbelasting. Tevens kunt u bepalen of en wanneer een erfdeel kan worden opgeroepen. Hiermee kunt u mogelijk voorkomen dat het vermogen krimpt. 

 

Omdat Okey Assurantiën zicht heeft op je gehele financiële situatie - zowel privé als zakelijk - en jouw wensen kennen, zijn wij jouw ideale gesprekspartner om in samenspraak met een notaris te zorgen dat testamenten, waaronder ook levenstestamenten, aansluiten op jouw wensen. 

Life events

Life events
  • Relatie
  • Kinderen
  • Overlijden
  • Werken 
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Pensioen
  • Wonen
  • Ondernemen
  • Bedrijfsovername