Werkmateriaal- of werkmaterieelverzekering

Beschikt het bedrijf over werkmateriaal, ook wel werkmaterieel genoemd, zoals vorkheftrucks, hoogwerkers of graafmachines? Dit zijn uiterst kostbare investeringen voor de onderneming waar je natuurlijk zuinig op bent. Een werkmateriaalverzekering is dan onontbeerlijk.

 

Deze verzekering dekt de schade aan het werkmateriaal zelf door bijvoorbeeld brand, maar ook, onder bepaalde voorwaarden, schade die met het materiaal wordt aangebracht aan andermans bezit. Dit laatste valt namelijk buiten de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Zorg dat je goed voorbereid bent op onvoorziene omstandigheden. Okey Assurantiën helpt je graag bij het afsluiten van werkmateriaal- of werkmaterieelverzekering. Meer weten? Maak snel online vrijblijvend een afspraak of neem telefonisch contact met ons op.