Financieren

Bedrijfsfinanciering startende ondernemer

De plannen voor (het starten van) een onderneming kunnen nog zo mooi zijn, zonder financiering zijn ze vaak niet uit te voeren. Het realiseren van uw plan staat of valt daarom bij het binnenhalen van voldoende bedrijfsfinanciering. Vaak een lastige klus. Het is daarom zeer verstandig je goed voor te bereiden op een gesprek met een financierende bank. Daarbij blijkt het belang van een zelf opgesteld ondernemingsplan wat u van A tot Z kunt dromen.

 

Je administratiekantoor of accountant kan eventueel van dienst zijn bij de voorbereiding op het gesprek bij de bank. De stelling you never get a second chance to make a first impression is hier meer dan waar ook van toepassing. Meestal is het verstandig jouw financiële adviseur mee te nemen, al is het alleen maar om dat extra beetje vertrouwen te verkrijgen. Als startende ondernemer ben je namelijk een groter risico voor de bank.

 

Een financier wil zekerheid hebben dat je als ondernemer de rente en aflossing op de te verschaffen lening weer kunt terugbetalen. Uit het ondernemingsplan moet daarom al blijken dat je een goed ondernemer zal zijn. Overtuigingskracht en een kritische kijk op de haalbaarheid van de te starten onderneming is daarbij onontbeerlijk.

 

Een financiering is niet 1, 2, 3 geregeld

Bedenk dat het uiteindelijk rond krijgen van een financiering behoorlijk lang kan duren. Je hebt natuurlijk erg veel geluk als je bij de eerste de beste bank die je binnen stapt al een financieringsaanbod krijgt. De praktijk is echter anders. Je zal waarschijnlijk bij meerdere banken moeten aankloppen en meerdere keren op gesprek moeten komen bij de accountmanager en/of zijn meerdere. Reken daarom minimaal op een maand bij de wat kleinere bedragen en zelfs langer voor de grote bedragen. Het hangt uiteindelijk af van jouw plan en het enthousiasme waarmee je het presenteert.

 

Financieringsvormen

Bij de financiële analyse zijn reeds de meest gangbare financieringsvormen besproken. In de meeste gevallen gaat het om een doorlopende krediet, een langlopende schuld (vast en/of hypothecair) en een bankgarantie. Daarnaast heb je in de meeste gevallen de mogelijkheid gebruik te maken van een leverancierskrediet of een leaseconstructie.

 

In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van een doorlopend krediet op je bankrekening (de mogelijkheid om rood te staan tot een bepaalde grens). Hiervoor wordt een bepaalde provisie betaald terwijl voor de roodstand extra rente in rekening wordt gebracht. Het nadeel van een doorlopend krediet is dat dit bij slechte bedrijfsvoering door de bank eventueel bevroren kan worden. Dit kan het geval zijn als de bank bijvoorbeeld merkt dat er te weinig leven in het banksaldo zit en je continu tegen de limiet aan zit. Dreig je over de limiet te gaan, neem dan tijdig contact op met je bank ter voorkoming van onbetaalde rekeningen ! Wordt de limiet overschreden (overstand) dan krijg je te maken met extra provisie en rentelasten. Bedenk dat over de provisie in veel gevallen valt te onderhandelen !

 

Ga altijd bij de bank langs

Ook als je geen financiering wilt, doe je er verstandig aan om jouw ondernemingsplan voor te leggen aan een bank. Je krijgt daardoor gratis feedback en een beter inzicht in de haalbaarheid van uw ondernemingsplan. Wanneer je de bank namelijk niet kan overtuigen, dan kun je zichzelf de vraag stellen of jouw ondernemingsplan wel levensvatbaar is. Op zich geen reden om je te laten ontmoedigen, maar wel om nog eens goed aan je plan en presentatie te sleutelen. Een goede eigenschap van een ondernemer is doorzettingsvermogen: dat kan hier goed op de proef worden gesteld.

 

Raadpleeg een financieel expert

Hoe meer geld er met jouw ondernemingsplan gemoeid is, hoe verstandiger je er aan doet om de financiële aspecten te laten controleren en beoordelen door een accountant voordat je naar een bank stapt voor een financiering.

 

Eigen financiële inbreng

Een financier ziet graag dat je eigen vermogen inbrengt in jouw onderneming. Door eigen vermogen in je onderneming te steken geef je een positief signaal af (je loopt dan immers zelf ook risico) en tevens enige garantie dat je er ook voor zult gaan. Dit kun je doen door eigen geld te investeren maar ook door de overwaarde in je huis als onderpand in te brengen.

 

Eigen vermogen of vreemd vermogen

Probeer in eerste instantie altijd gebruik te maken van geld van een bank in plaats van direct al je privé vermogen aan te spreken. Een bedrijf in financiële problemen hoeft namelijk zeker niet meer bij een bank aan te kloppen. Indien nodig kun je tegen die tijd altijd nog op je eigen financiële reserves teren voor het overbruggen van een moeilijke periode.

 

Borgstellingskrediet MKB

Voor het MKB is er een regeling Borgstellingskrediet MKB van toepassing. Deze regeling kan eventueel door je bank bij de overheid aangevraagd worden. Is het borgstellingskrediet van toepassing dan kun je profiteren van een lagere rente.

 

Liquidatiewaarde Bij de zekerheden voor de bank speelt de liquidatiewaarde een grote rol. Veel investeringen en voorraden zullen bij liquidatie slechts een fractie opleveren van het oorspronkelijke bedrag. Extra privézekerheden zijn voor veel startende ondernemers vaak onafwendbaar. Wees echter in eerste instantie voorzichtig met het op tafel leggen van privézekerheden en garanties, met name bij het oprichten van een BV (je hebt niet voor niets een BV). In het onderhandelingsproces kunnen deze altijd later nog op tafel worden gelegd. Onder extra zekerheden vallen bijvoorbeeld de overwaarde van een woning, banktegoeden, aandelen, privé auto, sieraden of eventueel een borgstelling door derden.

 

Ondernemen vanuit een uitkering Heb je op dit moment een uitkering, dan bestaat de mogelijkheid om een borgstelling of starterskrediet te regelen via de Sociale Dienst van uw gemeente. Er bestaat ook de mogelijkheid gedurende een korte periode je uitkering voort te laten zetten. Informeer voor de details bij uw Sociale Dienst. Ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten is een starterskrediet mogelijk. Vraag bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI) om de details en voorwaarden.

 

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening van bijvoorbeeld een familielid wordt bij de beoordeling van de kredietwaardigheid voor een bedrijfsfinanciering tot het eigen vermogen gerekend. Aangezien de lening achtergesteld is, komt bij een mogelijk faillissement eerst de leningen van de overige financiers in beeld. Men spreekt bij een achtergestelde lening ook wel van garantievermogen (voor de bank). Laat een eventuele lening in een contract vastleggen.

 

Leverancierskrediet

Tevens wordt regelmatig gebruik gemaakt van een leverancierskrediet, zodat de aanschaf van voorraden voor zo'n 30 dagen gefinancierd is. Een leverancierskrediet kan echter ook verstrekkender zijn. Zo is het in de horeca gebruikelijk dat er door de leverancier een langlopende lening wordt afgegeven met als tegenprestatie de verplichting bij de betreffende leverancier af te nemen.

 

Financial/operational lease, huurkoop

Met financial lease, operational lease en huurkoop heb je het voordeel dat je geen groot bedrag aan liquiditeit aan de onderneming hoeft te onttrekken, maar bijvoorbeeld maandelijks een bedrag betaalt om een bepaald goed te kunnen gebruiken. Je kunt deze bedragen vervolgens betalen uit de toekomstige cashflow uit de onderneming. In sommige gevallen worden er echter extra zekerheden geëist, zodat je waarschijnlijk weer bij je bank moet aankloppen voor een bankgarantie (denk ook aan deze kosten!)

 

Financiering onroerend goed

Gebruik een hypothecaire lening bij de aanschaf van onroerend goed voor je onderneming. De hypothecaire lening is (meestal) een stuk goedkoper omdat er een waardevol onderpand aanwezig is. Voor de financiering van onroerend goed zijn er meerdere financiële en juridische mogelijkheden.

 

Financiering bij spin-off Jaarlijks ontstaan er een groot aantal bedrijven als spin-off van een bestaand bedrijf. In zo'n geval besluit een werknemer met steun van de werkgever (know-how, opdrachten) voor zichzelf te beginnen. Soms is het mogelijk om via de voormalige werkgever een financiering te verkrijgen.

 

Venture capitalist Een venture capitalist is een verschaffer van risico kapitaal voor startende ondernemers met goede ideeën. Er doen veel (startende) ondernemers een beroep op venture capitalists waardoor ze bijzonder kritisch kunnen zijn.

 

Een afwijzing?

Laat je niet van je stuk brengen bij een afwijzing van een verzoek tot financiering. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een bank intern heeft afgesproken om op basis van negatieve ervaringen een bepaalde branche geen leningen meer te verschaffen, ongeacht je ondernemingscapaciteiten. Ga in discussie en probeer de juiste redenen te achterhalen (net als bij een sollicitatie gesprek hoor je niet altijd de werkelijke redenen). Analyseer wat er mis ging en probeer daarvan te leren. Je kunt bij een afwijzing jezelf ook afvragen of jouw plannen wel levensvatbaar zijn.

 

Overwaarde huis Je kunt ook een financiering op basis van de overwaarde van je huis proberen te regelen en het geld als eigen vermogen in uw onderneming inbrengen. Een hypotheek op basis van de overwaarde is echter fiscaal niet aftrekbaar.

 

Crowdfunding

Omdat het steeds moeilijker wordt voor startende ondernemers een financiering via een reguliere bank te regelen is het belangrijk alternatieve manieren van financiering te zoeken. In dit digitale tijdperk kan crowdfunding een heel goed alternatief zijn.