Risico's

Verzekeren moet je de risico's die je niet kunt of wilt lopen. Niet verzekeren kan een verantwoorde keuze zijn. In dat geval moet er zicht zijn op de risico's die je loopt, als persoon of bedrijf, wat de gevolgen zijn van de risico's en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de risico's te vermijden, te verminderen of te beheersen. Samen met onze klanten analyseren wij de specifieke risico's en beoordelen de maatregelen die er genomen kunnen of moeten worden. Op deze manier kan er bewust gedacht worden over wel of niet verzekeren.