Ongevallenverzekering inzittenden

Als inzittende in een voertuig kun je betrokken raken bij een ongeval, met als gevolg ernstig letsel of invaliditeit. De bezitter van de auto kan zich ten opzichte van de inzittenden / passagiers aansprakelijk voelen of dit ook zijn.

 

Afhankelijk van het aantal vervoermiddelen kan de eigenaar een individuele- of collectieve ongevallenverzekering voor inzittenden sluiten. De ongevallenverzekering voor inzittenden geeft dekking bij een ongeval met ernstige blijvende gevolgen, de dood of invaliditeit tot gevolg hebbend. Wel vereist is dat blijvende invaliditeit medisch vastgesteld moet kunnen worden.

 

Over het algemeen is per zitplaats een bedrag verzekerd en vindt uitkering plaats na overlijden en bij blijvende invaliditeit. 

 

Soms is het mogelijk een bedrag per voertuig te verzekeren. Dit is gunstig wanneer er minder mensen dan zitplaatsen in het voertuig zitten en er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. Dan is de uitkering hoger. Daarentegen is in dat geval de uitkering lager wanneer er meer mensen in het voertuig zaten dan dat er zitplaatsen zijn.

 

Er is geen sprake van dekking en recht op een uitkering als er sprake is van:

  • geen-gemachtigde bestuurder
  • er geen of een ongeldig rijbewijs is
  • alcoholgebruik ofwel rijden onder invloed
  • het plegen van een misdrijf
  • opzet
  • molest of atoomkernreacties

 

Okey Assurantiën helpt je graag bij het afsluiten van een ongevallenverzekering inzittenden. Neem telefonisch contact op of maak snel online een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.