Schadeverzekering inzittenden

De schadeverzekering voor inzittenden is, net als de ongevallenverzekering voor inzittenden, een verzekering die de eigenaar van het voertuig kan sluiten ter dekking van schade die inzittenden van zijn voertuig leiden bij een ongeval met zijn vervoermiddel. Niet vereist is dat er sprake moet zijn van aansprakelijkheid van de bestuurder.

 

De ongevallenverzekering voor inzittenden geeft een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. De schadeverzekering voor inzittenden dekt de schade tot het verzekerde bedrag aan personen en de vervoerde spullen van de personen. Onder personenschade valt ook immateriële schade zoals het recht op smartengeld. Het verzekerde bedrag is over het algemeen veel hoger dan het verzekerde bedrag op de ongevallenverzekering voor inzittenden.

 

De wettelijke aansprakelijkheidsdekking motorrijtuigen (WA-auto) dekt de aansprakelijkheid ten opzichte van derden, maar geeft geen dekking aan de bestuurder van de auto. Dit is wel gedekt op de schadeverzekering voor inzittenden, net zoals de schade die ontstaat terwijl er niemand aansprakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ongeval met een overstekend dier zonder eigenaar.

 

Om te kunnen beoordelen of het verstandig is een van beide of beide verzekeringen ten behoeve van de inzittenden te sluiten hier een schema van wat verzekerd is op beide verzekeringen:

 

Schadeverzekering inzittenden        Ongevallenverzekering inzittenden
- verzekerd bedrag per voertuig             - verzekerd bedrag per inzittende
- vergoeding per schadegeval                 - vergoeding per vast aantal zitplaatsen
- vervoerde zaken WEL verzekerd          - vervoerde zaken NIET verzekerd
- vergoeding immateriële schade           - GEEN vergoeding immateriële schade

 

Okey Assurantiën assisteert en adviseert je graag bij het kiezen van de juiste verzekering. Maak vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.