Werknemers

Voor werknemers zijn veel zaken van overheidswege of conform afspraken in een CAO verplicht geregeld. Denk aan het risico van werkloosheid of verpichte deelname aan een pensioenfonds. Desondanks loopt de werkgever met personeel financiële risico's en zijn er verschillende mogelijkheden om voor werknemers aansluitende verzekeringen te sluiten.

 

In de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer komen de ziekengelduitkeringen en kosten van re-integratie voor rekening van de werkgever. Hij kan hiervoor een ziekengeldverzekering sluiten of deze kosten zelf dragen. Voor de loonbetalingsplicht bij langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers heeft de werkgever de keuze om

  • de gevolgen hiervan te verzekeren via het UWV of
  • het risico onder te brengen bij een verzekeraar en eigenrisicodrager te zijn.

 

Werknemers hebben ook zelf de mogelijkheid om de financiële gevolgen van ziekte of werkloosheid te verzekeren.

 

Werknemers hebben recht op een veilige werkomgeving. Hier moet de werkgever aan voldoen. Ook in het BW (burgerlijk wetboek) staan bepalingen opgenomen waaraan werkgevers moeten voldoen. Gebeurt dit niet of niet voldoende dan kan dat bij materiële of letselschade van de werknemer de aansprakelijkheid van de werkgever, ook als hij niet schuldig is, tot gevolg hebben. Reden om te inventariseren welke zaken je kunt of moet regelen voor je werknemers.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op of maak nu nog online een afspraak

Service

Service
Wij helpen u graag verder

Okey Voorhout
Tel:  0252-233153

Okey Leiden
Tel:  071-5136612

Stel hier uw vraag