Motorverzekering of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WA)

Iedereen die een motorrijtuig heeft, zoals een motor, is verplicht hiervoor een motorverzekering oftewel een aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten.

 

Deze verzekering dekt de schade die je als bestuurder van een motor door jouw schuld aan (goederen van) anderen toebrengt. Je kunt de WA-verzekering aanvullen met een cascodekking.


Via de cascodekking is het mogelijk om schade aan de motor zélf (inclusief storm, brand, diefstal, et cetera) mee te verzekeren. Je kunt kiezen uit twee dekkingsvormen: beperkte cascodekking of volledige cascodekking. Is de WA uitgebreid met het laatste, dan ben je all-risk verzekerd.

 

Beperkt casco vergoedt schade aan de motor door bijvoorbeeld brand, diefstal en natuurkrachten zoals hagel en storm, relletjes en loslopende dieren. Sluit nu snel en voordelig je motorverzekering af via Okey Assurantiën. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.